Vážení ježkaři,  dovoluji si vás upozornit, že v období 1. 6. 2024 - 30. 9. 2024 objednávky nevyřizujeme.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail:

 

 

Adresát:

Prodávající: Ehrenbergerová Lucie

Se sídlem: Švestková 11, 326 00 Plzeň

IČ: 08820619

eshop@bywhitebellies.cz

 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

Dne ……..…. jsem si na Vašich internetových stránkách www.bywhitebellies.cz objednal/a zboží …....…….., s číslem objednávky …..…….…, v hodnotě …......….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ………..

 

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …...…. Kč a …… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……......……. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

V ……..............…. dne …….....….

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis) …..................................